Privacy Policy

Inleiding

Medical2Day BV is een webshop voor de eerste- en tweedelijnszorg. Men kan de eerstelijn of eerstelijnsgezondheidszorg samenvatten als rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. Daaronder vallen de artsen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, psychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, diëtisten, apothekers, tandartsen, gynaecologen, enz.

Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Medical2Day zal daarom jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende AVG wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens

Medical2Day legt in het kader van onze dienstverlening gegevens vast, wanneer je diensten en/of producten afneemt of op een andere wijze contact met ons heeft. Medical2Day gebruikt deze gegevens voor adresvalidatie, de uitvoering van overeenkomsten, markt-/tevredenheidsonderzoek alsmede voor de ontwikkeling van producten of diensten, de optimalisering van onze website en om je op de hoogte te houden. Denk hierbij aan:

 • Om je te informeren over zaken die verband houden met je bestelling;
 • Om onze website of diensten te analyseren, ontwikkelen/verbeteren en voor markt/ tevredenheidsonderzoek;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Interne managementdoeleinden zoals analyse, rapportage en audits;
 • Het beveiligen en/of tegengaan van fraude of misbruik van onze website, applicaties of software.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot, voor de correcte uitvoering van hun functie, relevante en verklaarbare persoonsgegevens in een door wachtwoord beveiligde en op functieprofiel geautoriseerde omgeving. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van je persoonsgegevens tegen te gaan.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Bezoekers van onze website;
 • (toekomstige) Zakelijke relaties en voor Medical2Day relevante contactpersonen binnen deze organisaties (tekenbevoegde, directie, wagenparkbeheer, administratie).

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Op het moment dat je onze website bezoekt;
 • Zodra je producten of diensten van Medical2Day afneemt of wenst af te nemen;
 • Op het moment dat je een (koop)overeenkomst met ons afsluit;
 • Zodra je gebruik maakt van onze applicaties zoals: App, of een ander online platform;
 • Wanneer je contact met ons opneemt: telefonisch, per mail, contactformulier of op een andere wijze.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Medical2Day bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn voor staat. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Medical2Day kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan partnerondernemingen en andere ondernemingen, die betrokken zijn bij de verkoop en operationele serviceverlening van onze producten en diensten. Tevens kunnen wij jouw gegevens beschikbaar stellen aan bedrijven/instanties voor het beperken of toetsen van krediet- of financiële risico's. Hierbij zal Medical2Day zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen, dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden jouw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens te waarborgen. Mocht er sprake (of verdenking) zijn van een strafbaar feit en er een officieel verzoek komt van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie, zal Medical2Day de gevraagde informatie ter beschikking stellen mocht zij hiertoe worden verzocht.

Rechten

Je hebt er recht op een overzicht van, en informatie over, de herkomst van jouw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heb je het recht Medical2Day te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Verder heb je het recht kosteloos bezwaar te maken, indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij jou van tijd tot tijd kunnen toesturen. Je kunt dit via een e-mail doorgeven aan Medical2Day.

Cookies voor managementinformatie

Op onze website verzamelt Medical2Day informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch op jouw computer worden geplaatst. De, met behulp van deze cookies verzamelde, gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om de website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruikers. Als je cookies wilt uitschakelen, kan je in je browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van jouw mutatie samen met je mailadres en persoonsgegevens (je naam of bedrijfsnaam) bewaard. Je gegevens worden uitsluitend voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gebruikt. Je kan je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijk eenvoudige manier die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat. Wanneer je er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, zullen wij je na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van je bericht, nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

Interviews en citaten

Wanneer je voor onze online communicatie bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en je naam te vervangen door een gefingeerde naam. (dit onder vermelding van "de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd").

Wijziging van de Privacyverklaring

Medical2Day kan deze Privacyverklaring wijzigen. Check daarom regelmatig de website van Medical2Day om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Wens je contact met ons?

Indien je vragen hebt over de privacy van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »